Poprawna pisownia

energii

Poprawna pisownia, znaczenie: prawidłowo należy zapisywać to słowo jako energii. Wynika to z zasady języka polskiego dotyczącej słów zapożyczonych z innych języków. Mówi ona, że jeśli wyraz podstawowy kończy się na -ia, występujące po spółgłosce, należy zawsze odmienić je na -ii w celowniku, dopełniaczu i miejscowniku.
Energii wywodzi się od słowa energia, które zostało zaczerpnięte z języka greckiego, gdzie brzmi enérgeia, w którym oznacza czynność, działanie. Obecnie energia używana jest w kilku znaczeniach:
1. cechy człowieka, pozwalającej mu na podejmowanie działań;
2. w filozofii pojawia się jako siła napędzająca, potencjał, przeciwieństwo materii;
3. w fizyce i chemii energia to wielkość, która może być wyrażona skalarnie i opisana za pomocą wzoru;
4. potocznie nazywa się tak prąd elektryczny.

Przykłady poprawnej pisowni

Kompletnie nie mam dziś energii, nie chce mi się nawet wstać z łóżka, a tym bardziej iść do pracy.
Kamil ma tyle energii, że nigdy nie może usiedzieć na miejscu dłużej, niż pięć minut.
Dostaliśmy zawiadomienie, że w piątek nie będzie energii przez całe popołudnie ze względu na prace konserwacyjne.


Niepoprawna pisownia

energi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

energji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

energjii

Niepoprawna pisownia