Niepoprawna pisownia

sszarzała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zszarzała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z szarzała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zszażała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zeszarzała

Niepoprawna pisownia