Niepoprawna pisownia

usionć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

usiądź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

usiąć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usiondź

Niepoprawna pisownia