Opisane poniżej wyrażenia diametralnie różnią się znaczeniem, zatem zamiast stosować je wymiennie, należy zapoznać się z zasadami używania każdego z nich – w ten sposób unikniemy popełnienia błędu językowego, polegającego na użyciu konstrukcji nie pasującej do reszty zdania. Nasza redakcja przygotowała poniżej materiał, który dobrze wyjaśnia znaczenie każdego z wyrażeń, a definicje wzbogaciliśmy przykładami, które powinny ułatwić zapamiętanie różnic. Przypominamy także o możliwości zadawania pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

winnych

Poprawna pisownia, znaczenie: winnych to przymiotnik winny, który został odmieniony w dopełniaczu i miejscowniku liczby mnogiej. Terminem tym określamy osobę, która jest do czegoś zobowiązana, musi komuś coś oddać, ale również sprawcę jakiegoś złego czynu, kogoś obarczonego winą. Jako że jest to pojedyncze, odrębne słowo, należy zawsze zapisywać je łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Szukał winnych śmierci swojej żony tak długo, że nie zauważył, jak dorastają jego dzieci.
Nie ma sensu szukać winnych, trzeba tylko postarać się, by taka sytuacja się nie ponowiła.
Prokurator żądał dla winnych zabójstwa dziecka najwyższego wymiaru kary.


Poprawna pisownia

w innych

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja w innych to zestawienie ze sobą dwóch oddzielnych słów – przyimka w oraz odmienionego w dopełniaczu i miejscowniku liczby mnogiej wyrazu inny. Ten z kolei może pełnić w zdaniach zarówno funkcję przymiotnika, określając wówczas kogoś odmiennego, wyglądającego lub zachowującego się inaczej niż zwykle, jak i zaimka nieokreślonego, który oznacza: nie ten, ktoś odmienny. Jeżeli konstrukcja ta wystąpi w zdaniu w opisanym powyżej znaczeniu, to należy zapisać ją rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy w innych miastach mieszkania są równie drogie?
Na Mazowszu może pokropić deszcz, w innych częściach kraju dzień ma być pogodny.
Gdybyśmy spotkali się w innych okolicznościach, może miałabym ochotę kontynuować tę znajomość.