Niepoprawna pisownia

kaszdego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

każdego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karzdego

Niepoprawna pisownia