Poprawna pisownia

Hani

Poprawna pisownia, znaczenie: Hani zawsze należy zapisywać przez jedno -i na końcu. Jest to odmieniona forma imienia Hanna, zdrobniałe Hania. Ze względu na to, iż imię to jest rodzimego pochodzenia, a w mianowniku czytamy je przez ńa, na końcu musi występować jedno i.
Hani pojawia się w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku podczas deklinacji imienia Hania. Bez zdrobnienia brzmi ono Hanna. Jest to jedna ze staropolskich form imienia Anna, która następnie wyodrębniła się i obecnie występuje jako oddzielne imię. Wywodzi się od hebrajskiego słowa oznaczającego łaska, wdzięk.

Przykłady poprawnej pisowni

Poszedłem do domu Hani, kiedy poprosiła mnie o pożyczenie jej książki, ale akurat jej nie było.
Gdy jeszcze nie znałem Hani tak dobrze, jak teraz, byłem pewny, iż zachowuje się arogancko.
Nie możesz mówić o Hani w taki chamski sposób, przecież to twoja bliska koleżanka!


Niepoprawna pisownia

Hanii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hanji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hanjii

Niepoprawna pisownia