Niepoprawna pisownia

podług

Niepoprawna pisownia, wyjątkiem jest dawne znaczenie tego słowa: podług to przysłówek używany zamiennie ze słowem według w sensie: zgodnie z, stosownie do oraz na podstawie. Słowo to bywało używane często w formalnym, literackim języku. Definicja słowa podług: zgodnie z, według, stosownie do, na podstawie.


Poprawna pisownia

podłóg

Poprawna pisownia, znaczenie: we współczesnej polszczyźnie jedyną poprawną formą pisowni jest wariant podłóg, natomiast forma podłóg jest poprawna wyłącznie zgodnie z dawnym znaczeniem tego słowa (wyjaśnione wyżej). Znaczenie słowa podłoga to:
1. płaszczyzna drewna lub wykonana z tworzywa, po której się chodzi i na której ustawiane są sprzęty;
2. określenie na dolną powierzchnię w pojeździe.
Do synonimów słowa podłoga zaliczamy między innymi: parkiet, posadzka, podest, pawiment, klepisko.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy preferujesz wykonywanie podłóg z laminatu czy z drewna?
Niektóre z tych podłóg są trudne do zainstalowania bez profesjonalnej pomocy.
Czy masz jakieś rekomendacje dotyczące utrzymania podłóg z drewna?


Niepoprawna pisownia

podłók

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podłuk

Niepoprawna pisownia