Poprawna pisownia

okręt

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo okręt należy zawsze zapisywać przez ę. Jest to wynikiem zasady mówiącej, że w wyrazach, w których występują spółgłoski zwarto-szczelinowe, takie jak r, należy używać przed nimi samogłoski ę.
Okręt to jednostka pływająca, zazwyczaj uzbrojona i należąca do państwa. Potocznie używa się tego określenia zamiennie ze słowem statek, odnosząc do wszystkich dużych jednostek poruszających się po morzach.

Przykłady poprawnej pisowni

Okręt wojenny wypłynął z portu, żegnany przez tłumy ciekawskich oraz rodziny żołnierzy.
Słowo okręt najpewniej występuje w polszczyźnie od XVI wieku, wcześniej nie było używane.
Członkowie marynarki wojennej weszli na okręt w równym szeregu, by przystąpić do obowiązków.


Niepoprawna pisownia

okrent

Niepoprawna pisownia