Niepoprawna pisownia

jerz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jeż

Poprawna pisownia, znaczenie: jeżem określamy owadożernego ssaka, którego ciało pokryte jest charakterystycznymi igłami. Potocznie określa się tak fryzurę – krótko ścięte włosy. Dodatkowo, terminem jeż nazywamy narzędzie rolnicze do spulchniania ziemi, a także, w żargonie wojskowym – przenośną zaporę, wykonaną z ustawionych prostopadle belek z drutem.
Wyraz ten zapisujemy przez ż niewymienne – w innej formie tego samego wyrazu ani w wyrazach pokrewnych nie zachodzi jego wymiana na g, dz, h, z, ź ani s. Jest to zatem pisownia, którą trzeba po prostu zapamiętać, a w razie wątpliwości – zweryfikować. Trzeba również zwrócić uwagę, że inaczej piszemy wyraz jeż – oznaczający zwierzę i inaczej zapisujemy imię męskie Jerzy.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj w ogrodzie botanicznym w moim mieście zamieszkała rodzina jeży.
Mało kto wie, że 10 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Jeża.
Obecnie istnieją dwa europejskie gatunki jeża – jeż wschodni oraz zachodni.