Niepoprawna pisownia

karajom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

karzą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karają

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karzom

Niepoprawna pisownia