Choć wyraz kąpania i kompania brzmią całkiem podobnie, ich znaczenia są całkowicie różne. Nie należy zatem stosować ich zamiennie, warto natomiast poznać zasady używania każdego z nich. Poniżej opracowaliśmy kompleksowo to zagadnienie, wzbogacając definicje obu wyrażeń o praktyczne przykłady użycia w zdaniu. Przypominamy również o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy poniżej.

Poprawna pisownia

kąpania

Poprawna pisownia, znaczenie: kąpania to rzeczownik odczasownikowy, utworzony od bezokolicznika kąpać, którym nazywamy czynność zanurzania kogoś w wodzie w celu umycia go czy też w celach leczniczych. Terminem tym możemy również określić zanurzenie danego przedmiotu w cieczy po to, aby go czymś pokryć. Określenie kąpania to wyraz kąpanie, który został odmieniony w dopełniaczu liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Moje psy nie znoszą kąpania, zawsze starają się uciec z wanny.
Spójrz. Kupiłam Ci śliczną, żółtą kaczuszkę do kąpania.
Uwielbiam śpiewać – robię to podczas gotowania, kąpania czy sprzątania.


Poprawna pisownia

kompania

Poprawna pisownia, znaczenie: kompania z kolei to rzeczownik, nazywający grupę osób spędzających wspólnie czas, kupieckie stowarzyszenie zawiązane do prowadzenia handlu zagranicznego, a także (w żargonie wojskowym) jednostkę wojskową lub też policyjną, która składa się z kilkudziesięciu żołnierzy pod dowództwem młodszego oficera.

Przykłady poprawnej pisowni

W uroczystości wzięła udział kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej.
Po odczytaniu listy nazwisk żołnierzy poległych w tym miejscu, kompania wojskowa oddała honorową salwę.
Pierwsza Kompania Kadrowa to niewielki elitarny oddział, utworzony w sierpniu 1914 r. przez samego Józefa Piłsudskiego.