Poprawna pisownia

kaptur

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kaptór

Niepoprawna pisownia