Poprawna pisownia

żyliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzyliśmy

Niepoprawna pisownia