Niepoprawna pisownia

koham Cię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kocham Cię

Poprawna pisownia