Niepoprawna pisownia

załatfić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

załatwić

Poprawna pisownia