Oba określenia mogą być poprawne, jednak zależy to od kontekstu wypowiedzi.

Poprawna pisownia

nie wyspany

Poprawna pisownia, znaczenie: nie wyspany jest rzadziej używane, ale dopuszczalne w polszczyźnie. Można go używać w sytuacji, w której ma opisać przeciwieństwo i uwypuklić zaprzeczenie. Wymaga uzupełnienia przez drugą, przeciwstawną cechę.

Przykłady poprawnej pisowni

Marian był nie wyspany, lecz niezwykle znużony po całonocnej zmianie w pracy.
Wiktor jest nie wyspany, ale bardzo zmęczony, ponieważ jego córeczka płacze każdej nocy.
Wydaje mi się, że Zygmunt jest dzisiaj nie wyspany, lecz wyjątkowo zmęczony.


Poprawna pisownia

niewyspany

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei w sytuacjach, w których używamy przymiotnika niewyspany do opisania stanu, bez podkreślania zaprzeczenia i przeciwstawności, wykorzystujemy przymiotnik pisany łącznie. Jest on zgodny z ogólnymi zasadami pisowni języka polskiego, które mówią, że partykułę nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyznaję, byłem wczoraj niewyspany, ale to z powodu długotrwałej pracy, a nie zabawy.
Gdy ktoś jest niewyspany, spada jego poziom koncentracji, a wszystkie zadania wykonuje wolniej.
Pamiętam, że gdy byłeś bardzo niewyspany, potrafiłeś zasnąć w fotelu podczas oglądania telewizji.