Niepoprawna pisownia

kałurz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kałuż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kauż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kaurz

Niepoprawna pisownia