Poprawna pisownia

Język polski

Poprawna pisownia, znaczenie: Język polski jest językiem narodowym osób mieszkających w Polsce. Stanowi ojczysty język zarówno tych, którzy urodzili się w tym kraju, jak i tych, którzy przyszli na świat w innych państwach, ale w rodzinach pochodzących z Polski. Od obcokrajowców, którzy ubiegają się o polskie obywatelstwo jest wymagana jego znajomość.
Język polski to także przedmiot nauczany w szkole.
Wyrażenie język polski należy zawsze zapisywać małą literą. Jest to zgodne z reguła ortograficzną, która mówi, iż wszystkie przymiotniki złożone, pochodzące od nazw krajów, należy zapisywać małymi literami.

Przykłady poprawnej pisowni

Językiem ojczystym Pawła jest język polski, ale po dziesięciu latach w Irlandii mówi płynnie także po angielsku.
Według mnie język polski to najciekawszy przedmiot w szkole, dzięki któremu mogę poznać naszą literaturę.
Christine twierdzi, że język polski jest bardzo łatwy w porównaniu do chińskiego czy japońskiego.


Niepoprawna pisownia

Język Polski

Niepoprawna pisownia, poprawna jedynie jako tytuł czasopisma – Język Polski.