Poprawna pisownia

dwuznacznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu znacznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu-znacznie

Niepoprawna pisownia