Niepoprawna pisownia

z kredensem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z kretesem

Poprawna pisownia, znaczenie: całkowicie, bez możliwości odwrotu, doszczętnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Bitwę tę przegrali z kretesem.


Niepoprawna pisownia

z kredesem

Niepoprawna pisownia