Poprawna pisownia

dlaczego byś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dlaczegobyś

Niepoprawna pisownia