Obie poniższe formy mogą być używane w języku polskim, należy jednak znać pomiędzy nimi różnice, ponieważ każda z nich pełni w zdaniu inną funkcję – ma zupełnie odmienne znaczenie. Aby uniknąć możliwości popełnienia błędu zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami, które przygotowała nasza redakcja. Jeśli mimo opracowania pojawią się wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

choć

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz choć może pełnić w zdaniu funkcję partykuły oraz spójnika. W pierwszym przypadku używa się go do podkreślenia treści, na której zależy mówiącemu. Z kolei jako spójnika zwrotu choć używa się, by wyrazić, że to, co zostało powiedziane w pierwszej części zdania jest prawdą – pomimo przytoczonych w dalszej części zdania argumentów.

Przykłady poprawnej pisowni

Choć była bardzo zmęczona, zadzwoniła do mamy, by posłuchać, jak starszej pani minął dzień.
Choć wszem i wobec podnoszą się głosy mówiące o szkodliwości czerwonego mięsa, wiele osób ciągle nie wyobraża sobie obiadu bez przysłowiowego kotleta.
Pomogę Ci z tym esejem, choć uważam, że powinnaś napisać go sama.


Poprawna pisownia

chodź

Poprawna pisownia, znaczenie: chodź to forma trybu rozkazującego, występująca w drugiej osobie liczby pojedynczej, wywodząca się od czasownika nieprzechodniego niedokonanego chodzić. Jego znaczenie to: poruszać się za pomocą nóg, poruszać się w jakimś kierunku lub do jakiegoś miejsca, ale także: działać, pracować, kursować (o środkach komunikacji), spotykać się z kimś.

Przykłady poprawnej pisowni

Idziemy jutro w odwiedziny do babci. Chodź z nami!
Kasiu, chodź tutaj! Pora zbierać się do domu.
Chodź, wybierzemy się do sklepu. Może znajdziemy jakąś sukienkę na Twoje urodziny?