Poprawna pisownia

szantaż

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo szantaż zawsze należy pisać przez ż. Wywodzi się ono od zapożyczonego z języka francuskiego słowa chantage. W trakcie używania w języku polskim, jego fonetyczna forma została przekształcona w formę ortograficzną z ż na końcu.
Szantaż oznacza wywieranie presji i nacisku na kogoś, a także działania manipulacyjne, mające na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu lub wywołanie oczekiwanego zachowania u tej osoby. Może oznaczać także wymuszenie, związane na przykład z pieniędzmi.

Przykłady poprawnej pisowni

Polityk był szantażowany przez grupę przestępczą w celu zmiany decyzji.
Szantaż jest uważany za działanie niemoralne.
Użył szantażu, aby dostać od niej więcej pieniędzy.


Niepoprawna pisownia

szantarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szantasz

Niepoprawna pisownia