Niepoprawna pisownia

obrut

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obrót

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie obrót wykorzystywane jest do opisu zmiany położenia danego przedmiotu i jego przekręcenia względem danego punktu lub osi. Zazwyczaj, kiedy dotyczy rozgrywającej się sytuacji, oznacza jej zmianę do postaci kompletnie przeciwnej.
Obrót to słowo, które posiada pokrewny wyraz obroty. Następuje w nich wymiana ó na o, która potwierdza pisownię. Jest to bowiem zgodne z zasadą, że samogłoskę ó zapisujemy w tych wyrazach, w których ulega wymianie na o, a lub e.

Przykłady poprawnej pisowni

Zrób obrót wokół własnej osi, potem wysoki podskok i możesz biec dalej za resztą swojej grupy.
Wystarczy jeden lekki obrót gałki, aby uruchomić przepływ gazu nośnego w układzie chemicznym.
Jego nagły obrót w prawą stronę sprawił, że kilka idących za nim blisko osób wpadło na niego.