Niepoprawna pisownia

egzekwo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ex aequo

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu powyższego sformułowania jest ex aequo. Wynika to z obowiązującej we współczesnej polszczyźnie reguły, która nakazuje, by wyrażenia obcego pochodzenia zapisywać zawsze zgodnie z oryginałem.
Sformułowanie ex aequo wywodzi się z języka łacińskiego, w którym oznaczało ono na równi. Obecnie stosowane jest podczas prezentowania wyników różnego rodzaju konkursów, klasyfikacji czy rywalizacji – używamy go, by przekazać informację, że na jednym miejscu uplasowała się więcej niż jedna drużyna albo zawodnik.

Przykłady poprawnej pisowni

Poziom umiejętności moich rywali był bardzo wysoki, dlatego cieszę się, że zajęłam drugie miejsce ex aequo z dziewczyną z Warszawy.
W klasyfikacji generalnej turnieju tenisowego polska zawodniczka uplasowała się na trzecim miejscu ex aequo z Rosjanką.
W etapie ogólnopolskim konkursu historycznego zajął ósme miejsce ex aequo z chłopcem dwa lata starszym.


Niepoprawna pisownia

eks zekwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

exeqo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

exequo

Niepoprawna pisownia