Obie konstrukcje mogą pojawić się w różnego rodzaju tekstach pisanych, należy jednak zwrócić uwagę, by nie stosować ich zamiennie, ponieważ znaczą one zupełnie co innego. Aby ułatwić przyswojenie dzielących ich różnic poniżej opracowaliśmy definicje dla każdego z wyrażeń wraz z przykładami zdań, w których może występować. Udzielamy również dalszych wyjaśnień odpowiadając na pytania użytkowników w sekcji komentarzy na dole strony.

Poprawna pisownia

chociaż by

Poprawna pisownia, znaczenie: chociaż by to zestawienie wyrazu chociaż, mogącego pełnić funkcję spójnika i wówczas oznaczającego to samo co mimo że, lub też funkcję partykuły, inaczej: przynajmniej, choć, co najmniej, ze spójnikiem by.

Przykłady poprawnej pisowni

Marzę o wakacjach na Ibizie, chociaż by tam pojechać musiałbym pracować dwa razy więcej.
Powinnam odwiedzić babcię, chociaż by dotrzeć tam przed południem, muszę wstać jeszcze przed świtem.
Muszę kupić samochód, chociaż by to zrobić, musiałbym znaleźć dodatkową pracę.


Poprawna pisownia

chociażby

Poprawna pisownia, znaczenie: chociażby z kolei to osobny wyraz, który w zdaniach może pełnić funkcję spójnika oraz partykuły. W pierwszym przypadku jego zadaniem jest wzmocnienie treści zdania nadrzędnego i przekazanie informacji, że sytuacja przedstawiona w zdaniu podrzędnym nie będzie miała lub też nie powinna mieć wpływu na realizację zdania nadrzędnego. Wyraża on również lekceważenie wobec określonego wyboru i jednocześnie sugeruje jedną z opcji. Jako partykuła wyraz chociażby wskazuje na dolne ograniczenie jakiejś wielkości lub intensywności danego zjawiska, a także sugeruje, że dany składnik jest tylko jednym z wielu przykładów lub możliwości. W każdym z omówionych powyżej przypadków słowo chociażby zapisujemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Pozwól mi sobie pomóc chociażby z przyrządzeniem deseru.
Nic z tego nie rozumiem. Spójrz chociażby na zadanie drugie, o co w ogóle w nim chodzi?
Mógłbyś chociażby raz wrócić do domu z kwiatami lub czekoladkami.


Niepoprawna pisownia

chociaszby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociarzby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociasz by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociarz by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hociażby

Niepoprawna pisownia