Niepoprawna pisownia

pienkny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piękny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz piękny to określenie kogoś, czegoś, co ma najlepsze cechy swojego gatunku, rodzaju lub na co patrzy się z przyjemnością albo coś, co jest doskonałe w jakiejś dziedzinie.
Gramatycznie słowo piękny jest przymiotnikiem rodzaju męskiego.
Poprawna pisownia tego wyrazu jest przez samogłoskę nosową ę, która zgodnie z regułą ortograficzną języka polskiego występuje przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz tylko na ten zachód słońca, jaki on jest piękny i malowniczy.
Jaki piękny samochód – bardzo mi się podoba kolor karoserii, jest unikalny.
Świat jest piękny, dlatego trzeba koniecznie jak najczęściej podróżować.