Niepoprawna pisownia

jendrniejsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jędrniejsze

Poprawna pisownia, znaczenie: bardziej jędrne – stopień wyższy od przymiotnika „jędrne” (o znaczeniu: sprężyste, twarde, ścisłe).