Niepoprawna pisownia

egzemplasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

egzemplarz

Poprawna pisownia, znaczenie: egzemplarz jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, rodzaju męskorzeczowego. Odpowiada na pytania: kogo? czego? Pochodzi z języka łacińskiego od słowa exemplarprzykład, kopia, model. Znaczenie słowa: (1) przedstawiciel jednorodnej grupy: roślin, zwierząt, przedmiotów i ludzi, o typowych cechach rodzaju lub gatunku, (2) jedna sztuka czegoś, (3) nicpoń, ladaco, człowiek o odmiennym charakterze.
Poprawna pisownia słowa egzemplarz zawiera głoski em zamiast ę oraz dwuznak rz zamiast sz. Poparte jest to dwiema regułami ortograficznymi:
1. rz używamy w przypadku słów pochodzących z języka łacińskiego zakończonych końcówką arexemplar;
2. przed spółgłoskami zwartymi piszemy ę. Jednak zasada ta nie dotyczy niespolszczonych wyrazów obcych.

Przykłady poprawnej pisowni

W swojej biblioteczce mam książkę „W pustyni i w puszczy”, jest to unikalny egzemplarz z autografem autora.
Skopiuj mi proszę te dokumenty, po jednym egzemplarzu dla każdego studenta.
W muzeum Wojska Polskiego w Kołobrzegu znajduje się cenny egzemplarz niemieckiej ciężkiej armaty polowej Kanone 16.


Niepoprawna pisownia

egzemplaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

egzęplarz

Niepoprawna pisownia