Chcąc bezbłędnie zapisać wyrażenie między innymi musimy zastosować pisownię rozdzielną i jednocześnie zapamiętać, że niezależnie od tego jaki jest kontekst zdania pisownia łączna uznawana jest za błąd językowy.

Poprawna pisownia

między innymi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to przekazuje informację rozmówcy, że poza wymienionymi bezpośrednio po nim rzeczami, osobami, zjawiskami czy cechami, istnieją również inne, które także odnoszą się do tego o czym mowa w zdaniu. Powyższe sformułowanie w zdaniach funkcjonuje jako fraza przysłówkowa, czyli zestawienie dwóch wyrazów, które wyłącznie w połączeniu ze sobą pełnią w zdaniach rolę przysłówka.
Zwrot między innymi należy zawsze zapisywać osobno. Wśród zasad pisowni polskiej nie znajdziemy żadnej, która mogłaby sugerować jego łączny zapis, a oba jego człony samodzielnie funkcjonują w polszczyźnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zakupy do nowego mieszkania nie mają końca. Teraz muszę pojechać między innymi po chlebak, tarkę i zestaw kieliszków do wina.
Wykładowca zapowiedział, że w zakres materiału na kolokwium będą wchodzić między innymi wszystkie wykłady.
Na koncert jadę między innymi z moją siostrą, jej chłopakiem i dwiema naszymi koleżankami.


Niepoprawna pisownia

międzyinnymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miendzyinnymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miendzy innymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

międzyinymi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

między inymi

Niepoprawna pisownia