Niepoprawna pisownia

gonszcz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gąszcz

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie gąszcz odnosi się do gęsto rosnących krzewów lub innej roślinności. Jest to także duże nagromadzenie faktów, wydarzeń lub przedmiotów.
Gąszcz należy zapisywać przez ą. Litera ta występuje przed sz, które jest spółgłoską szczelinową. W polszczyźnie obowiązuje zasada, że zawsze przed spółgłoskami szczelinowymi pojawia się ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej włosy tworzyły prawdziwy gąszcz, przez co nawet fryzjer miał problem, aby sobie z nimi poradzić.
Gąszcz, który mamy zaraz za domem, to wynik kilkuletnich zaniedbań. Trzeba go w końcu wyciąć.
Weszliśmy w taki gąszcz, że ciągle zaczepiliśmy ubraniami o maliny, przez co mam teraz kilka dziur.