Poprawna pisownia

jednoznaczność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno znaczność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno-znaczność

Niepoprawna pisownia