Poprawna pisownia

dwudziesty pierwszy sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym pierwszym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym pierwszym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty pierwszy sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypierwszy sierpień

Niepoprawna pisownia