Niepoprawna pisownia

fjordy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fiordy

Poprawna pisownia, znaczenie: fiordem nazywamy wąską i jednocześnie głęboką zatokę morską, o charakterystycznych ostrych, skalistych, stromych brzegach, wcinającą się w głąb lądu. Fiordy powstały poprzez zalanie przez wodę morską dolin i żłobów polodowcowych. Może oznaczać również rodzaj małych, silnych koni zaprzęgowych.
Termin ten został zapożyczony od skandynawskiego określenia fjord, co mogłoby wskazywać na konieczność zapisu przez j. W języku polskim obowiązuje jednak zasada, która mówi, iż pomiędzy spółgłoską a samogłoską należy zapisywać i, a nie j, stąd zapis fiord.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten największy jaki do tej pory widziałam fiord zaparł mi dech w piersiach.
Niemal na każdym zdjęciu z mojej wyprawy do Norwegii znajduje się fiord.
Majestatyczny, ogromny fiord sprawił, że turyści przystanęli w milczeniu.


Niepoprawna pisownia

fjorty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fiorty

Niepoprawna pisownia