Poprawna pisownia

którym

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo którym należy zapisywać przez ó. Jest to zgodne z zasadą, mówiącą, że jeśli wyraz posiada pokrewne określenie, pozwalające na wymianę samogłoski na a, e lub o, należy zapisywać go przez ó. W tym przypadku para decydująca o takiej wymianie to słowo kto.
Którym to zaimek pytający o osobę lub przedmiot rodzaju męskiego. Pojawia się w pytaniach dotyczących tożsamości, jako prośba o jej sprecyzowanie. W zdaniach twierdzących wprowadza tę część zdania, która jest odpowiedzialna za ujawnienie konkretnej tożsamości albo dookreślenie specyficznych cech danego przedmiotu lub osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, o którym z nich teraz mówisz, więc musisz sprecyzować, kogo masz na myśli.
Możesz sam zdecydować, z którym spośród podwładnych wolisz wykonywać następne zadania.
Sięgnęła po pióro, którym wcześniej pisała list, ale okazało się, że brakuje w nim atramentu.


Niepoprawna pisownia

kturym

Niepoprawna pisownia