Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

idź

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo idź jest czasownikiem w trybie rozkazującym w drugiej osobie liczby pojedynczej. Występuje jako wyraz oznaczający nakaz udania się w konkretnym kierunku, do określonego miejsca lub też rozkaz, w wyniku którego ktoś ma opuścić daną przestrzeń.
Idź należy zapisywać przez , ponieważ wywodzi się od nieregularnego czasownika iść, w którym podczas odmiany w drugiej osobie liczby pojedynczej pojawia się d: idziesz. Od tego słowa odjęta została końcówka osobowa i tak powstało (po zmiękczeniu) słowo idź, będące trybem rozkazującym dla tej osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie idź jeszcze do domu, przecież możesz posiedzieć dłużej i z nami pogadać, a potem wrócić taksówką.
Idź sobie stąd i nigdy nie wracaj, nie chcę cię znać, jeśli masz się tak dalej wobec mnie zachowywać.
Aniu, idź do swojej ławki i grzecznie zajmij się nauką, zamiast przeszkadzać koleżankom.