Niepoprawna pisownia

jaknarazie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten tworzony jest przez trzy osobne wyrazy. Pierwszy z nich to zaimek, pozostałe dwa z kolei tworzą wyrażenie przyimkowe. Dla przypomnienia – jest to połączenie przyimka z inną częścią mowy, taką jak: rzeczownik, liczebnik, zaimek, przymiotnik lub przysłówek. W języku polskim istnieje reguła nakazująca rozłączny zapis większości wyrażeń przyimkowych, co odnosi się również do opisywanego przypadku. Zaimek jak również w tym zwrocie pisany jest oddzielnie.
Jak na razie to inaczej: tymczasem, na ten moment, jak do tej pory, póki coś nie ulegnie zmianie, do chwili obecnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak na razie nie widzę żadnych zmian w swojej sylwetce, pomimo wprowadzonej diety.
Nie wybrałam się obejrzeć ich nowego mieszkania, jak na razie wcale nie mam na to ochoty.
Jak na razie nie widzę spektakularnych rezultatów stosowania tego kremu.


Niepoprawna pisownia

jakna razie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak narazie

Niepoprawna pisownia