Niepoprawna pisownia

hudzielec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chudzielec

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chódzielec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hódzielec

Niepoprawna pisownia