We współczesnej polszczyźnie dopuszcza się używanie obu form. Zarówno wyraz radcy jak i radcowie mogą być używane w mowie i w piśmie i żadna z tych postaci nie ma przewagi nad drugą. W Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny pod redakcją A. Markowskiego możemy znaleźć informację, że forma radcowie używana jest nieco rzadziej. W napisanym w 1937 roku przez S. Szobera Słowniku ortoepicznym. Jak mówić i pisać po polsku można było z kolei znaleźć wyłącznie tę dłuższą wersję, zatem widać, że słowo radcy zostało dopuszczone do użytku nieco później.
Oba omawiane wyrazy to odmieniona w mianowniku liczby mnogiej postać rzeczownika radca. Określenia tego używamy w stosunku do urzędnika w administracji państwowej, który jest odpowiedzialny za jeden konkretny dział.

Poprawna pisownia

radcowie

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

W tej kancelarii urzędują znani mi radcowie prawni.
Dwaj moi bracia to radcowie prawni.
Współcześnie radcowie zarabiają bardzo dobre pieniądze – muszę rozważyć tę aplikację.


Poprawna pisownia

radcy

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Świeżo upieczenie radcy prawny postanowili w weekend świętować swój sukces.
Niemal połowa osób obecnych na naszym ślubie to radcy prawni.
W moim mieszkaniu dawniej mieszkali koledzy – radcy prawni.