Niepoprawna pisownia

nieliczyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyła

Poprawna pisownia