Niepoprawna pisownia

nademną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nade mną

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to sformułowanie oznaczające: poruszanie się kogoś lub czegoś bezpośrednio bezpośrednio powyżej osoby mówiącej. Możemy tak określać również fakt, że ktoś pracuje na stanowisku wyższym niż osoba wypowiadająca się.
Nade mną to wyrażenie przyimkowe. Dla przypomnienia, są to zestawienia przyimków (w tym konkretnym przypadku przyimkiem jest swoista dla tego wyrażenia forma wyrazu nad) z inną częścią mowy: zaimkiem – jak w powyższym zwrocie, ale także rzeczownikiem, liczebnikiem czy przysłówkiem. W języku polskim obowiązuje reguła, która nakazuje, by większość wyrażeń przyimkowych zapisywać osobno i ma ona zastosowanie również w tym przypadku. Błędem byłby zarówno zapis łączny jak i próba skrócenia przyimka i zapis nad mną.

Przykłady poprawnej pisowni

Usłyszałam śpiew ptaka i zobaczyłam siedzącego na gałęzi nade mną słowika.
Popytam osób pracujących nade mną, może one będą wiedziały, czego ma dotyczyć jutrzejsze spotkanie.
Odgłosy rozgrywającej się w mieszkaniu nade mną awantury nie pozwalały mi zasnąć.


Niepoprawna pisownia

nademnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nade mnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na demną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na demnom

Niepoprawna pisownia