Niepoprawna pisownia

nademną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nade mną

Poprawna pisownia