Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

hobbystyczny

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

hobbistyczny

Poprawna pisownia