Niepoprawna pisownia

poprawej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po prawej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po prawo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poprawo

Niepoprawna pisownia