Poprawna pisownia

nie wytrzyma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wytszyma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewytrzyma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wytżyma

Niepoprawna pisownia