Niepoprawna pisownia

za proponowałem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowałem

Poprawna pisownia