Niepoprawna pisownia

włodaszem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włodarzem

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa włodarz, oznaczającego osoby zarządzające lub sprawujące nad czymś władzę (w przeszłości istniało słowo włodarzyć o podobnym znaczeniu). Dawniej słowo to oznaczało również kierowników robotników folwarcznych w majątku ziemskim.


Niepoprawna pisownia

włodażem

Niepoprawna pisownia