Poprawna pisownia

nawet

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawed

Niepoprawna pisownia