Oba określenia mogą być stosowane poprawnie, jeśli wykorzystywane są zgodnie ze swoim kontekstem.

Poprawna pisownia

nie dobry

Poprawna pisownia, znaczenie: nie dobry to wyrażenie występujące wyjątkowo, które ma na celu przedstawienie kontrastu pomiędzy cechami danej osoby, przedmiotu lub sytuacji. Wymaga dokładnego opisania, jaka jest cecha, o której mowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Feliks był nie dobry dla swoich wnuków, a wręcz przemiły i niezwykle cierpliwy, dlatego chętnie go odwiedzały.
Mirek został nazwany przez dzieci nie dobrym, ale najlepszym nauczycielem w całej szkole.
Ten ostatni meeting online był nie dobry, tylko nudny, więc nie zamierzam logować się na kolejny.


Poprawna pisownia

niedobry

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niedobry to zaprzeczony przymiotnik, który jest łącznie, zapisywany zgodnie z ogólną zasadą pisowni przymiotników z przeczeniem nie. Oznacza zespół cech charakteru danej osoby, które sprawiają, że jest uważana za niemiłą, nieprzyjazną, złą i budzącą negatywne emocje u innych. Odnosi się także do przedmiotów, które nie spełniają oczekiwań, nie są odpowiednio dopasowane albo budzą negatywne emocje i skojarzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupił sobie nowy garnitur przez internet, ale okazał się niedobry, więc musiał go odesłać do sklepu.
Ten owoc był niedobry w smaku, ponieważ był jeszcze za mało dojrzały. Następnym razem weź taki.
Darek okazał się niedobrym wyborem na naszego współpracownika, ponieważ ciągle się obija.