Poprawna pisownia

herezji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

herezii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cherezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

herezi

Niepoprawna pisownia