Niepoprawna pisownia

chrzonstka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrząstka

Poprawna pisownia, znaczenie: chrząstka to inaczej tkanka chrzęstna czyli pewien rodzaj elastycznej tkanki łącznej, z której są zbudowane niektóre części szkieletu zwierząt oraz człowieka.
Gramatycznie wyraz chrząstka jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Zgodnie z zasadą ortograficzną, w języku polskim samogłoskę nosową ą piszemy, gdy występuje przed spółgłoskami szczelinowymi: s, ś, z, ż, ź, sz, ch, w, f. W tym przypadku, w wyrazie chrząstka po samogłosce ą znajduje się spółgłoska s, dlatego poprawna forma to zapis z ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Tkanka chrzęstna jest potocznie nazywana chrząstką.
Chrząstka stawowa pokrywa powierzchnię stykających się ze sobą kości i zapobiega ich ścieraniu.
Twoja chrząstka stawowa w stawach biodrowych jest jak sito. Będzie konieczna operacja.


Niepoprawna pisownia

chrząztka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hrząstka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chżąstka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chsząstka

Niepoprawna pisownia